Mazị Emeka Agbaka

Mazị Emeka Agbaka

 

 

Enugwu (Enugu) so n’otu nnukwu obodo dị n’ala Igbo!

Ọnịcha (Onitsha) so n’otu nnukwu obodo dị  n’ala Igbo!

Owere (Owerri) so n’otu nnukwu obodo dị n’ala Igbo!

Ụmụahịa so n’otu nnukwu obodo dị n’ala Igbo!

Nsụka (Nsukka) so n’otu nnukwu obodo dị n’ala Igbo!

"Onye bunụ ma ebe ọ na-anyị ya - Okwu ndị mbụ na ndị egede!

 “Aka ose adịghị mma n’otele – Okwu Chiwetalụ Agụ!

“A na-agbanụ agbanụ aracha aka, aga-afanye ya n’uko – Okwu ndị mbụ na ndị egede!

"Ubọchị ndị nwe nta ka ha nwe mba ọgụ - Okwu ndị mbụ na ndị egede!

"Sakụsa rie ogwumagala ọ kwụsị iri anụ - Okwu ndị mbụ na ndị egede!

Gaghachi n'elu

Designer Ex@kt Web Clinic!