Obodo Igbo

Enugwu

Enugwu (Enugu) so n’otu nnukwu obodo dị n’ala Igbo!

Ọnịcha(Onitsha)

Ọnịcha (Onitsha) so n’otu nnukwu obodo dị  n’ala Igbo!

Owere(Owerri)

Owere (Owerri) so n’otu nnukwu obodo dị n’ala Igbo!

Ụmụahịa

Ụmụahịa so n’otu nnukwu obodo dị n’ala Igbo!

Nsụka(Nsukka)

Nsụka (Nsukka) so n’otu nnukwu obodo dị n’ala Igbo!

Nnewi

Nnewi so n’otu nnukwu obodo dị n’ala Igbo!

Ọka(Awka)

Ọka (Awka) so n’otu nnukwu obodo dị n’ala Igbo!

Ahaba(Asaba)

Ahaba (Asaba)so n’otu nnukwu obodo dị n’ala Igbo!

Agụleri

Agụleri so n’otu nnukwu obodo dị n’ala Igbo!

Go to top

Maka ọ dị mma ndị Igbo, soro kọọ akụkọ onwe gị!