Ederede

Asụsụ bụ isi omenala

"Mmiri ụgụ gbapụtara ka e ji esi ya - Okwu ndị mbụ na ndị egede!

Ala Igbo

"Mmiri nwere awọ, nwee mbara, enwezuola ndị na-ekwere ya égwú - Okwu ndị mbụ na ndị egede!

Ncheta olundị n'ụwa niile

"Ihe onye bara nkịta ya ka ọ ga-aza - Okwu ndị mbụ na ndị egede!

Akpa amamihe

"Ahịa mbe abụọ zụrụ uru anaghị adị ya - Okwu ndị mbụ na ndị egede!

Ndị Igbo zuru ka e mee

"Ọhịa nwere ebu, nwee mfụ, enwezuola ihe na-agba agba - Okwu ndị mbụ na ndị egede!

Ichu uchu ndị Igbo

"Ngana kpuchie ute, agụụ ekpughe ya - Okwu ndị mbụ na ndị egede!

Go to top

Maka ọ dị mma ndị Igbo, soro kọọ akụkọ onwe gị!