Mazị Emeka Agbaka

Mazị Emeka Agbaka

 

 

"Ụkwụ jie agụ, mgbada abịara ya ụgwọ - Okwu ndị mbụ na ndị egede!

“Aka a na-ana dike bụ itunye ya ugbene ugo – Okwu ndị mbụ na ndị egede!

“Onye riri nwanne ya nakpu ụra bu ọnụ nakpu – Okwu  ndị mbụ na ndị egede!

 “Agha a kara aka anaghị eri ngwọrọ - Okwu ndị mbụ na ndị egede!

"Nkwụ na nkwụ ga-akwụkọ tupu ha esiwe ogologo - Okwu ndị mbụ na ndị egede!

"Dike na-azọ ala, ala a na-azọ dike - Okwu ndị mbụ na ndị egede!

"Aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmannụ - Okwu ndị mbụ na ndị egede!

"Ikwu riri awọ anaghị ekwe na onye ọma nọ be ha - Okwu ndị mbụ na ndị egede!

"Egwu dagharịa a tụgharịa ụkwụ egwu - Okwu ndị mbụ na ndị egede!

 “E were áká nye áká, o too ogologo - Okwu ndị mbụ na ndị egede!

Gaghachi n'elu

Designer Ex@kt Web Clinic!