Mazị Emeka Agbaka

Mazị Emeka Agbaka

 

 

"Mmiri ụgụ gbapụtara ka e ji esi ya - Okwu ndị mbụ na ndị egede!

"Mmiri nwere awọ, nwee mbara, enwezuola ndị na-ekwere ya égwú - Okwu ndị mbụ na ndị egede!

"Ihe onye bara nkịta ya ka ọ ga-aza - Okwu ndị mbụ na ndị egede!

"Ahịa mbe abụọ zụrụ uru anaghị adị ya - Okwu ndị mbụ na ndị egede!

"Ori achịsa ọkpa chetakwa na ebere bụ ụgwọ - Okwu ndị mbụ na ndị egede!

"Ọhịa nwere ebu, nwee mfụ, enwezuola ihe na-agba agba - Okwu ndị mbụ na ndị egede!

"Ngana kpuchie ute, agụụ ekpughe ya - Okwu ndị mbụ na ndị egede!

"Onye anọghị ebe e liri ozu na-esi n’ọkpa abọ - Okwu ndị mbụ na ndị egede!

Gaghachi n'elu

Designer Ex@kt Web Clinic!